Proiecte Investitionale

Programe de finantare

  • Informare - Obiective ale planului de afaceri - tineri fermieri beneficiari ai PNDR Vizualizare
  • Anunt privind comunicatul de presa nr. 2210 din 23.07.2020 - tinerii fermieri pot solicita de la AFIR fonduri nerambursabile pentru instalarea ca sefi de exploatatii agricole Vizualizare
  • Informare - legume on-line de la tineri fermieri finantati prin PNDR nr. 2102 din 15.07.2020: click aici

Stadiul implementării proiectelor finantate prin programe de investitii multianuale

de gospodarire a apelor al

Ministerul Mediului


  1. Lucrari in continuare


Nr. crt

Autoritatea beneficiară

Denumirea obiectivului

HG privind finanţarea lucrărilor

Valoarea totală

(mii lei)

Valoare plăţi efectuate până în luna aug.2011 inclusiv (mii lei)

Valoarea lucrărilor rămase de executat conform proiectului aprobat

(mii lei)

Realizări fizice de la începutul execuţiei (%)

Termen de punere în funcţiune conform contractului

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

NICOLAE BALCESCU

Alimentare cu apa sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu, judetul Calarasi

H.G. 904/07


690


670


20


98%


31.12.2011

-----