Proiecte Investitionale

Stadiul implementării proiectelor finantate prin programe de investitii multianuale

de gospodarire a apelor al

Ministerul Mediului


  1. Lucrari in continuare


Nr. crt

Autoritatea beneficiară

Denumirea obiectivului

HG privind finanţarea lucrărilor

Valoarea totală

(mii lei)

Valoare plăţi efectuate până în luna aug.2011 inclusiv (mii lei)

Valoarea lucrărilor rămase de executat conform proiectului aprobat

(mii lei)

Realizări fizice de la începutul execuţiei (%)

Termen de punere în funcţiune conform contractului

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

NICOLAE BALCESCU

Alimentare cu apa sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu, judetul Calarasi

H.G. 904/07


690


670


20


98%


31.12.2011

-----