Informatii de interes public

Solicitare informații. Legislație

- Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Anghel Violeta
- Formular TIP : solicitare informatii / reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici
- Modalitati de contestare a deciziei autoritatii /institutiei publice in cazul in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la inf. de interes public solicitate și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal): click aici
- Reclamatie administrativa 1 - 544: click aici
- Reclamatie administrativa 2 - 544
 
Lista documentelor de interes public potrivit Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: click aici
Lista categoriilor de documente produse/gestionate potrivit Legii 544 din 2001care constituie informatii de interes public: click aici
 
- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001: click aici
- Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 52/2003click aici

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
Opis legislativ primarie.pdf
Opis legislativ primarie.doc
 2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
6. Programele si strategiile proprii.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public.
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.
9. Modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Reclamatie administrativa 1 - 544
Reclamatie administrativa 2 - 544

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)
Situația plăților (execuția bugetară), conform Anexei
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Bilanturi contabile.

Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice
Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015)
Anunturi de licitatii si achizitii publice

Declarații de avere și de interese, conform anexei
 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere - persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere - persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal - persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal - persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

Aparat Specializare


 Autorizatii Construire
 Buget
 Cerificate Urbanism
 Declaratii de Avere
 Declaratii de Interese
 Formulare
 Integrare Europeana
 Proiecte / Hotarari
 Rapoarte Anuale
 Transparenta decizionala

Solicitare informații. Legislație

- Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001:
- Formular TIP : solicitare informatii / reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici
- Modalitati de contestare a deciziei autoritatii /institutiei publice in cazul in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la inf. de interes public solicitate și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal): click aici
- Reclamatie administrativa 1 - 544: click aici
- Reclamatie administrativa 2 - 544
 
Lista documentelor de interes public potrivit Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: click aici
Lista categoriilor de documente produse/gestionate potrivit Legii 544 din 2001care constituie informatii de interes public: click aici
 
- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001: click aici
- Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 52/2003click aici

Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
Opis legislativ primarie.pdf
Opis legislativ primarie.doc
 2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
6. Programele si strategiile proprii.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public.
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.
9. Modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Reclamatie administrativa 1 - 544
Reclamatie administrativa 2 - 544

Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)
Situația plăților (execuția bugetară), conform Anexei
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

Bilanturi contabile.

Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice
Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015)
Anunturi de licitatii si achizitii publice

Declarații de avere și de interese, conform anexei
 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere - persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere - persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal - persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal - persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.