Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr.5 –  Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    Nr. articol

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.

     Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      De exemplu:

      Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si docx.

       6. Formulare administrative
       • Formular TIP : solicitare informatii / reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici
       7. Formulare asistenta sociala
       – Cerere modificari alocatie de stat in formadoc, docx sau pdf inteligent
        
       – CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii in formadoc, docx sau pdf inteligent
        
       – CERERE-DECLARATIE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR PENTRU GRADINITA in formadoc, docx sau pdf inteligent
        

       – CERERE SOLICITARE AJUTOR SOCIAL, ASF si AJUTOR INCALZIRE LOCUINTA in formadoc, docx sau pdf inteligent

       8. Formulare stare civila
       – Cerere pentru eliberarea livretului de familie in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere de eliberare a formularului standard multilingv in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere pentru rectificarea mentiunilor de pe actele de stare civila in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere de schimbare de nume pe cale administrativa – ANEXA 42  in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de rectificare – ANEXA 53 in formadoc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de divort – ANEXA 62 in format doc, docx sau pdf inteligent

       – Cerere solicitare transcriere acte de stare civila – ANEXA 33 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de eliberare a certificatelor de stare civila – Anexa 59 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere privind oficierea casatoriei inainte de termenul prevazut de lege_Anexa 25 in format doc, docx sau pdf inteligent si Cerere pentru oficierea casatoriei la alta primarie _Anexa 26 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de inregistrare tardiva a nasterii (click aici) – in format doc, docx sau pdf inteligent.

       Pentru mai multe informatii privind eliberarea formularelor standard multilingve: click aici

       9. Formulare registrul agricol
       • Declaratie privind inregistrarea sau modificarea datelor in registrul agricol: click aici
       • Informare de utilitate publica pentru inscrierea in registrul agricol – 2020  Vizualizare
       • Anunt nr. 2397 din 10.08.2018 privind intrarea in vigoare incepand cu 09.08.2018 a Legii nr. 231/2018 cu modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991: click aici
       • Cerere declaratie adeverinta privind detinere suprafata de teren folosita: click aici 
       • Declaratie privind suprafata data spre utilizare: click aici
       • Declaratie privind detinerea in proprietate a suprafetei: click aici
       10. Formular online reclamație administrativă 1 – pentru raspuns negativ        11. Fomular online pentru reclamație administrativă 2 – pentru lipsa răspuns