Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr.5 –  Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si docx.

       6. Formulare administrative
       • Formular TIP : solicitare informatii / reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

       7. Formulare asistenta sociala

       – Cerere modificari alocatie de stat in format doc, docx sau pdf inteligent
       – CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii in format doc, docx sau pdf inteligent
       – CERERE-DECLARATIE PENTRU ACORDAREA TICHETELOR PENTRU GRADINITA in format doc, docx sau pdf inteligent
       – CERERE SOLICITARE AJUTOR SOCIAL, ASF si AJUTOR INCALZIRE LOCUINTA in format doc, docx sau pdf inteligent

       8. Formulare stare civila

       – Cerere pentru eliberarea livretului de familie in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere de eliberare a formularului standard multilingv in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere pentru rectificarea mentiunilor de pe actele de stare civila in formadoc sau pdf inteligent
       – Cerere de schimbare de nume pe cale administrativa – ANEXA 42  in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de rectificare – ANEXA 53 in formadoc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de divort – ANEXA 62 in format doc, docx sau pdf inteligent

       – Cerere solicitare transcriere acte de stare civila – ANEXA 33 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de eliberare a certificatelor de stare civila – Anexa 59 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere privind oficierea casatoriei inainte de termenul prevazut de lege_Anexa 25 in format doc, docx sau pdf inteligent si Cerere pentru oficierea casatoriei la alta primarie _Anexa 26 in format doc, docx sau pdf inteligent
       – Cerere de inregistrare tardiva a nasterii (click aici) – in format doc, docx sau pdf inteligent.

       Pentru mai multe informatii privind eliberarea formularelor standard multilingve: click aici

       9. Formulare registrul agricol

       • Declaratie privind inregistrarea sau modificarea datelor in registrul agricol: click aici
       • Informare de utilitate publica pentru inscrierea in registrul agricol – 2020  Vizualizare
       • Anunt nr. 2397 din 10.08.2018 privind intrarea in vigoare incepand cu 09.08.2018 a Legii nr. 231/2018 cu modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991: click aici
       • Cerere declaratie adeverinta privind detinere suprafata de teren folosita: click aici 
       • Declaratie privind suprafata data spre utilizare: click aici
       • Declaratie privind detinerea in proprietate a suprafetei: click aici
       10. Formular online reclamație administrativă 1 – pentru raspuns negativ        11. Fomular online pentru reclamație administrativă 2 – pentru lipsa răspuns