Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr.5 –  Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.
   4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003 pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si docx.

       6. Formulare administrative
       • Formular TIP : solicitare informatii / reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

       7. Formulare asistenta sociala

       Asistenta sociala

       • VMI (venitul minim de incluziune) – Pliant informativ (Adaugat la data 12.12.2023) Vizualizare
        • Lista bunurilor care duc la excluderea acordării venitului minim de incluziune (Adaugat la data 14.12.2023) Vizualizare
        • Cerere pentru obținerea venitului minim de incluziune (Adaugat la data 14.12.2023) Vizualizare
       • Informatii privind alocatia de stat (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Conditii si acte necesare acordarii tichetelor sociale pentru gradinita (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Conditii si acte necesare acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului si stimulentului de insertie (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Conditii si acte necesare acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Cerere – declaratie pentru acordarea tichetelor pentru gradinita (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Cerere tip alocatie de stat ICC Stimulent, indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii in(Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare
       • Cerere modificari alocatie de stat (Adaugat la data 02.10.2019) Vizualizare Vizualizare

       8. Formulare stare civila

       Formulare Stare Civila

       – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de naștere (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare
       – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de căsătorie (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare
       – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de deces (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare

       – Documente necesare eliberării unui nou act de identitate Vizualizare
       – Documente necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Vizualizare
       – Cerere pentru eliberarea livretului de familie in format doc sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
       – Cerere de eliberare a formularului standard multilingv in format doc sau pdf inteligent Vizualizare Vizualizare
       – Cerere pentru rectificarea mentiunilor de pe actele de stare civila in format doc sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
       – Cerere de schimbare de nume pe cale administrativa – ANEXA 42  in format doc, docx sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
       – Cerere de rectificare – ANEXA 53 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare  
       – Cerere de divort – ANEXA 62 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
       – Cerere solicitare transcriere acte de stare civila – ANEXA 33 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
       – Cerere de eliberare a certificatelor de stare civila – Anexa 59 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
       – Cerere privind oficierea casatoriei inainte de termenul prevazut de lege_Anexa 25 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare si Cerere pentru oficierea casatoriei la alta primarie Anexa 26 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
       – Cerere de inregistrare tardiva a nasterii ( Vizualizare) – in format doc, docx  Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare.
       Pentru mai multe informatii privind eliberarea formularelor standard multilingve: click aici

       9. Formulare registrul agricol

       • Formular registrul agricol – Declaratie privind suprafata data spre utilizare Vizualizare
       • Formular registrul agricol – Declaratie privind detinerea in proprietate a suprafetei Vizualizare
       • Formular registrul agricol – Cerere declaratie adeverinta privind detinere suprafata de teren folosita Vizualizare
       • Declaratie privind inregistrarea sau modificarea datelor in registrul agricol: click aici
       • Informare de utilitate publica pentru inscrierea in registrul agricol – 2020  Vizualizare
       • Anunt nr. 2397 din 10.08.2018 privind intrarea in vigoare incepand cu 09.08.2018 a Legii nr. 231/2018 cu modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991: click aici
       • Cerere declaratie adeverinta privind detinere suprafata de teren folosita: click aici 
       • Declaratie privind suprafata data spre utilizare: click aici
       • Declaratie privind detinerea in proprietate a suprafetei: click aici
       10. Formular online reclamație administrativă 1 – pentru raspuns negativ        11. Fomular online pentru reclamație administrativă 2 – pentru lipsa răspuns