Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Persoană desemnată responsabil pentru relația cu societatea civilă: ANGHEL VIOLETA – referent stare civilă

Nr. telefon : 0242/534411;

Adresă e-mail: nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro