Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • H.C.L. nr. 14 din 29.01.2021 – aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021  Vizualizare
  • H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 privind aprobarea Panului de acțiuni si lucrări de interes local ce se vor efectua in anul 2021 de catre beneficiarii de ajutor social Vizualizare