Cont unic amenzi

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale : click aici

Adresa nr. ___ din __.09.2018

UAT NICOLAE BALCESCU are deschis la Trezoreria Lehliu Gara contul unic ,,Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire “ si anume RO69TREZ20321A470400XXXX.