Fisa serviciului

Județul Călărași, Comuna Nicolae Bălcescu, Anexă la adresa nr. 787883 din 23.09.2011

Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitatea Nicolae Balcescu

 FOTO REMIZA* 

 

CATEGORIA

 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta categoria I 

 

DATE DE CONTACT

Adresa

Telefon

E-mail

Com. N. Balcescu, Jud.Calarasi

    242/534411 

     primarianicolaebalcescu@yahoo.com  

 

                                               ORGANIGRAMA  S.V.S.U. NICOLAE BALCESCU                                                                                            

Serviciul Voluntar pentru –– I.Compartiment de prevenire

Situatii de Urgenta       –– 2.Echipe specializate          

  1. Incendii
  2. Instiintare-alarmare
  3. Cercetare cautare
  4. Deblocare-salvare
  5. Sanitara (salvare si primajutor sanitar – veterinara)   
  6. Evacuare
  7. Suport logistic 

 

DOTARE* 

                                            

 

                                                  

 

                                                

                                      

 

*NOTA: Nu se pot excuta operatiuni foto datorita lipsei bazei materiale respectiv mijloacelor necesare de fotografiat si a  aparaturii necesare executarii acestei activitati.

                     Primar,                                                                         Sef S.V.S.U.,
            Constantin Giurea                                                                  Florian Neacsu          

ADRESA TABEL MEMBRI S.V.S.U. MODIFICAT CONF HOT.27.30.09.2011: click aici 
TABEL PERSONAL S.U.V. actualizat 2011: click aici