Fisa serviciului

Judetul Calarasi

Comuna  Nicoale Balcescu                                                   Anexă la adresa nr. 787883 din 23.09.2011

Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

din localitatea Nicolae Balcescu

 FOTO REMIZA* 

 

CATEGORIA

 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta categoria I 

 

DATE DE CONTACT

Adresa

Telefon

E-mail

Com. N.Balcescu,

Jud.Calarasi

    242/534411 

     primarianicolaebalcescu@yahoo.com  

 

                                               ORGANIGRAMA  S.V.S.U. NICOLAE BALCESCU                                                                                            

Serviciul Voluntar pentru –– I.Compartiment de prevenire

Situatii de Urgenta

                                   –– 2.Echipe specializate           1–- Incendii

                                                                                    2–- Instiintare-alarmare

                                                                                    3–- Cercetare cautare

                                                                                    4–- Deblocare-salvare

                                                                                    5–-Sanitara (salvare si primajutor 

                                                                                                       sanitar – veterinara)                                                                                                                                                             

                                                                                    6 –-Evacuare

                                                                                    7–-Suport logistic 

 

DOTARE*

 

                                                     

 

                                                    

 

 

 

 

                                                             

                                               

 

    *NOTA:Nu se pot excuta operatiuni foto datorita lipsei bazei materiale respectiv mijloacelor necesare de fotografiat si a  aparaturii necesare executarii acestei activitati.

                     Primar,                                                                         Sef S.V.S.U.,

            Consatntin Giurea                                                                  Florian Neacsu          

ADRESA TABEL MEMBRI S.V.S.U. MODIFICAT CONF HOT.27.30.09.2011: click aici 

TABEL PERSONAL S.U.V. actualizat 2011: click aici