Hotărâri de C.L.

Anul 2021
 • H.C.L. nr. 99 din 31.08.2021 – desemnare reprezentant CL în consiliul de administratie al scolii Nr: 99 (Adaugat la data 31.08.2021) Vizualizare
  • H.C.L. nr. 98 din 31.08.2021 – aprobare indicatori tehnico-economici pentru proiect modernizare strazi Nr: 98 (Adaugat la data 31.08.2021) Vizualizare
   • H.C.L. nr. 97 din 31.08.2021 – aprobare utilizare excedent bugetar Nr: 97 (Adaugat la data 31.08.2021) Vizualizare
    • H.C.L. nr. 96 din 31.08.2021 – aprobare indicatori tehnico-economici pentru proiect sistem canalizare Nr: 96 (Adaugat la data 31.08.2021) Vizualizare
     • H.C.L. nr. 95 din 31.08.2021 – rectificare buget trimestrul III anul 2021 Nr: 95 (Adaugat la data 31.08.2021) Vizualizare
      • HCL nr. 94 din 23.07.2021 privind acordul pentru constituirea ADI gestionare caini fara stapan Nr: 94 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
       • HCL nr. 93 din 23.07.2021 privind aprobarea normelor procedurale pentru achizitii Nr: 93 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
        • HCL nr. 90 din 23.07.2021 privind analiza stadiului completarii registrului agricol pe anul 2021 trimestrul II Nr: 90 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
         • HCL nr. 89 din 23.07.2021 privind rectificarea bugetului -trimestrul III Nr: 89 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
          • HCL nr. 88 din 23.07.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 Nr: 88 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
           • HCL nr. 87 din 23.07.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea scolii Nr: 87 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
            • HCL nr. 86 din 23.07.2021 privind achizitionare tractor cu remorca Nr: 86 (Adaugat la data 23.07.2021) Vizualizare
             • HCL nr. 79 din 30.06.2021 alocarea de teren in vederea inchirierii de care societatile agricole pentru gararea autovehiculelor de mare tonaj Nr: 79 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
              • HCL nr. 78 din 30.06.2021 aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizatiilor si conditiile de acces a autovehiculelor de mare tonaj Nr: 78 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
               • HCL nr. 77 din 30.06.2021 pentru aprobarea Planului de masuri privind obligatiile si raspunderile de revin cetătenilor, agentilor economici si institutiilor publice pentru gospodarirea comunei Nicolae Balcescu, Judetul Calarasi Nr: 77 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
                • H.C.L. nr. 63 din 28.05.2021 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din R.O.F. Nr: 63 (Adaugat la data 28.05.2021) Vizualizare
                 • HCL nr. 56 din 09.04.2021 – alegere presedinte de sedinta Nr: 56 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
                  • HCL nr. 45 din 09.04.2021 – aprobare proiect buget 2021 si estimari Nr: 45 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
                   • HCL nr. 43 din 09.04.2021- aprobare punere dispozitie teren sirena proiect apele romane Nr: 43 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
                    • HCL nr. 42 din 09.04.2021- analiza inscrierii datelor in registrul agricol Nr: 42 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
                     • HCL nr. 41 din 09.04.2021 – indexare taxe si impozite anul 2022 cu indice inflatie Nr: 41 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
                      • H.C.L. nr. 39 din 16.03.2021 de aprobare a organigramei, statului de functii si R.O.F. Nr: 39 (Adaugat la data 16.03.2021) Vizualizare
                       • H.C.L. nr. 29 din 02.03.2021 privind incetarea la cerere mandatului viceprimarului Nr: 29 (Adaugat la data 02.03.2021) Vizualizare
                        • HCL nr. 28 din 02.03.2021 privind modificare organigrama si stat functii Nr: 28 (Adaugat la data 02.03.2021) Vizualizare
                         • HCL nr. 27 din 02.03.2021 noul Regulament de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului com. Nicolae Balcescu Nr: 27 (Adaugat la data 02.03.2021) Vizualizare
                          • HCL nr. 25 din 19.02.2021 privind Codul etic si de integritate al funtionarilor publici si al personalului din cadrul Primariei comunei Nicolae Balcescu Nr: 25 (Adaugat la data 19.02.2021) Vizualizare
                           • H.C.L. nr. 23 din data de 19.02.2021 pentru aprobarea inregistrarii Primariei Nicolae Balcescu in sistemul de plati online a taxelor si impozitelor locale Nr: 23 (Adaugat la data 19.02.2021) Vizualizare
                            • H.C.L. nr. 14 din 29.01.2021 – aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale pentru anul 2021 Nr: 14 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                             • H.C.L. nr. 13 din 29.01.2021 de aprobare a elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei pentru perioada 2021-2027 Nr: 13 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                              • H.C.L. nr. 12 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor provenite de la populație Nr: 12 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                               • H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Nr: 11 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                • H.C.L. nr. 10 din 29.01.2021 privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru inființare sistem distribuție gaze naturale Nr: 10 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                 • H.C.L. nr. 9 din 29.01.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a strazilor din comună Nr: 9 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                  • H.C.L. nr. 8 din 29.01.2021 privind stabilire comisie evaluare activitate secretar general Nr: 8 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                   • H.C.L. nr. 7 din 29.01.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită a suprafetelor de teren atribuite conform Legii 15 din 2003 Nr: 7 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                    • H.C.L. nr. 6 din 29.01.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor in registrul agricol Nr: 6 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                     • H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 privind aprobarea Panului de acțiuni si lucrări de interes local ce se vor efectua in anul 2021 de catre beneficiarii de ajutor social Nr: 5 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                      • H.C.L. nr. 4 din 08.01.2021 pentru aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistențăsi reprezentare Nr: 4 (Adaugat la data 08.01.2021) Vizualizare
                                       • H.C.L. nr. 3 din 08.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 3 (Adaugat la data 08.01.2021) Vizualizare
                                        • H.C.L. nr. 2 din 08.01.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garantie in vederea construirii terenului de sport multifunctional Nr: 2 (Adaugat la data 08.01.2021) Vizualizare
                                         • H.C.L. nr. 1 din 08.01.2021 pentru aprobarea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, din excedentul anilor precedenti Nr: 1 (Adaugat la data 08.01.2021) Vizualizare
                                          Anul 2020
                                          • HCL nr. 91 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Trim. IV 2020 Nr: 91 (Adaugat la data 22.12.2020) Vizualizare
                                           • HCL nr. 79 din 17.12.2020 privind retragere drept folosinta Nr: 79 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                            • HCL nr. 77 din 17.12.2020 privind modificare organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu judetul Calarasi Nr: 77 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                             • HCL nr. 77 din 17.12.2020 privind modificare organigrama si stat functii Nr: 77. (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                              • HCL nr. 76 din 17.12.2020 privind organizare retea scolara Nr: 76 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                               • HCL nr. 75 din 17.12.2020 privind stabilire impozite si taxe locale an 2021 Nr: 75 (Adaugat la data 17.12.2020) Vizualizare
                                                • HCL nr. 73 din 24.11.2020 privind modificare cote carburanti Nr: 73 (Adaugat la data 24.11.2020) Vizualizare
                                                 • HCL nr. 72 din 24.11.2020 privind prelungire contract de inchieriere teren arabil izlaz Nr: 72 (Adaugat la data 24.11.2020) Vizualizare
                                                  • HCL nr. 28 din 23.07.2020 alegere presedinte sedinta Nr: 28 (Adaugat la data 23.07.2020) Vizualizare
                                                   • HCL nr. 27 din 23.07.2020 situatie semestriala registrul agricol Nr: 27 (Adaugat la data 23.07.2020) Vizualizare
                                                    • HCL nr. 26 din 23.07.2020 aprobare exec.bugetara trim II Nr: 26 (Adaugat la data 23.07.2020) Vizualizare
                                                     • Hotararea nr. 24 din 11.06.2020 Nr: 24 (Adaugat la data 11.06.2020) Vizualizare
                                                      • HCL nr. 23 din 27.05.2020 aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024 Nr: 23 (Adaugat la data 27.05.2020) Vizualizare
                                                       • HCL nr. 22 din 27.05.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli Trim. II anul 2020 Nr: 22 (Adaugat la data 27.05.2020) Vizualizare
                                                        • HCL nr. 21 din 27.05.2020 inchidere exercitiu financiar pe anul 2019 Nr: 21 (Adaugat la data 27.05.2020) Vizualizare
                                                         • HCL nr. 20 din 23.04.2020 aprobare excedent bugetar Nr: 20 (Adaugat la data 23.04.2020) Vizualizare
                                                          • HCL nr. 19 din 23.04.2020 alegere presedinte de sedinta Nr: 19 (Adaugat la data 23.04.2020) Vizualizare
                                                           • HCL nr. 18 din 23.04.2020 aprobare obiectiv de investitii Nr: 18 (Adaugat la data 23.04.2020) Vizualizare
                                                            • HCL nr. 17 din 23.04.2020 indexare impozite si taxe locale pentru anul 2021 Nr: 17 (Adaugat la data 23.04.2020) Vizualizare
                                                             • Hotararea nr. 1 din 18.03.2020 CLSU privind masurile dispuse la nivelul comunei pentru stabilirea masurilor de preventie pentru prevenirea si raspandirea infectiei cu coronavirus COVID – 19 Nr: 1 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                              • HCL nr. 16 din 06.03.2020 Nr: 16 (Adaugat la data 06.03.2020) Vizualizare
                                                               • HCL nr. 15 din 06.03.2020 Nr: 15 (Adaugat la data 06.03.2020) Vizualizare
                                                                • HCL nr. 14 din 06.03.2020 Nr: 14 (Adaugat la data 06.03.2020) Vizualizare
                                                                 • HCL nr. 13 din 06.03.2020 Nr: 13 (Adaugat la data 06.03.2020) Vizualizare
                                                                  • HCL nr. 12 din 06.03.2020 Nr: 12 (Adaugat la data 06.03.2020) Vizualizare
                                                                   • HCL nr. 11 din 17.02.2020 inscrierea datelor in Registrul agricol Nr: 11 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                    • HCL nr. 08 din 17.02.2020 Nr: 08 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                     • HCL nr. 07 din 17.02.2020 Nr: 07 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                      • HCL nr. 06 din 17.02.2020 aprobare Plan de actiuni beneficiari VMG Nr: 06 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                       • HCL nr. 05 din 17.02.2020 organizare retea scolara Nr: 05 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                        • HCL nr. 04 din 17.02.2020 modificare taxa salubrizare Nr: 04 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                         • HCL nr. 03 din 17.02.2020 aprobare buget 2020 si estimari 2021 – 2013 Nr: 03 (Adaugat la data 17.02.2020) Vizualizare
                                                                          Anul 2019
                                                                          • HCL nr. 49 din 20.11.2019 Nr: 49 (Adaugat la data 20.11.2019) Vizualizare
                                                                           • privind HCL nr. 48 din 20.11.2019 Regulamentul de organizare si functionare al C.L. Nicolae Balcescu Jud. Calarasi Nr: 48 (Adaugat la data 20.11.2019) Vizualizare
                                                                            • HCL nr. 47 din 20.11.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii Nr: 47 (Adaugat la data 20.11.2019) Vizualizare
                                                                             • HCL nr. 46 din 20.11.2019 privind taxe si impozite locale an 2020 Nr: 46 (Adaugat la data 20.11.2019) Vizualizare
                                                                              • HCL nr. 44 din 20.11.2019 privind actualizarea informatiilor nomenclatura stradala Nr: 44 (Adaugat la data 20.11.2019) Vizualizare
                                                                               • privind HCL nr. 28 – 30 din 31.07.2019 Nr: 28 – 30 (Adaugat la data 31.07.2019) Vizualizare
                                                                                • privind HCL nr. 27 din 28.06.2019 Nr: 27 (Adaugat la data 28.06.2019) Vizualizare
                                                                                 • privind HCL nr. 21 – 26 din 31.05.2019 Nr: 21 – 26 (Adaugat la data 31.05.2019) Vizualizare
                                                                                  • privind HCL nr. 12 – 20 din 11.04.2019 Nr: 12 – 20 (Adaugat la data 11.04.2019) Vizualizare
                                                                                   • privind HCL nr. 10 din 21.02.2019 privind modificarea taxei de salubritate Nr: 10 (Adaugat la data 21.02.2019) Vizualizare
                                                                                    • privind HCL nr. 09 din 21.02.2019 si anexe privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu Nr: 09 (Adaugat la data 21.02.2019) Vizualizare
                                                                                     • privind HCL nr. 08 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului de amenajament pastoral pentru pajisti Nr: 08 (Adaugat la data 21.02.2019) Vizualizare
                                                                                      Anul 2018
                                                                                      • privind HCL nr. 34 din 29.11.2018 si anexe privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Nr: 34 (Adaugat la data 29.11.2018) Vizualizare
                                                                                       Anul 2017
                                                                                       • privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Nicolae Balcescu, judetul Calarasi cu 01.07.2017 Nr: 23 (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                        Anul 2016
                                                                                        • privind HCL nr. 37 din 22.12.2016 privind ROF Nr: 37 (Adaugat la data 22.12.2016) Vizualizare
                                                                                         • privind HCL nr. 37 din 22.12.2016 si anexa privind aprobarea ROF a aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu Nr: 37. (Adaugat la data 22.12.2016) Vizualizare
                                                                                          • privind HCL nr. 29 din 08.06.2016 si anexa privind aprobarea ROF a Consiliului Local al comunei Nicolae Balcescu Nr: 29 (Adaugat la data 08.06.2016) Vizualizare
                                                                                           Anul 2010