Reclamatie administrativa

– Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Anghel Violeta

– Formular TIP : solicitare reclamatii administrative în baza Legii 544/2001click aici

– Modalitati de contestare a deciziei autoritatii /institutiei publice in cazul in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la inf. de interes public solicitate și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal): click aici

– Reclamatie administrativa 1 – 544: click aici

– Reclamatie administrativa 2 – 544