Reclamatie administrativa

– Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Anghel Violeta

– Modalitati de contestare a deciziei autoritatii /institutiei publice in cazul in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului la acces la inf. de interes public solicitate și formularele aferente pentru reclamație adm. (refuz și netrimitere în termen legal): click aici

– Formular reclamație administrativă 1 – pentru raspuns negativ – Lg. 544: click aici

– Formular reclamatie administrativă 2 – pentru lipsă raspuns – Lg. 544: click aici

1. Formular online reclamație administrativă 1 – pentru raspuns negativ    2. Fomular online pentru reclamație administrativă 2 – pentru lipsa răspuns