Cadastru Sistematic

  • Anunt nr. 2150 din 10.06.2021 privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 18, 19 si 20  Vizualizare
  • Informare cadastru sistematic nr. 1969 din 01.07.2020: click aici
  • Anunt cadastru sistematic nr. 921 din 25.03.2020 initierea achizitiei serviciului privind efectuarea de cadastru si carte funciara pentru terenul din extravilanul comunei Nicolae Balcescu: click aici
  • Anunt nr. 2852 din 01.10.2018 cadastru sistematic – afisare materiale informative: click aici
  • Anunt nr. 3196 din 08.11.2018 cadastru sistematic – publicare monitorul oficial  2018: click aici