Strategia de dezvoltare locala

H.C.L. nr. 13 din 29.01.2021 de aprobare a elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei pentru perioada 2021-2027 Vizualizare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2016-2020

– Dispozitia nr. 10 din 30.01.2018 privind numirea persoanelor responsabile cu implemantarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 la nivelul UAT Nicolae Balcescu Vizualizare

– Dispozitia nr. 11 din 30.01.2018 privind aprobarea Codului de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate  Vizualizare

– Dispozitia nr. 12 din 30.01.2018 aprobare declaratie de aderare Vizualizare

– Dispozitia nr. 13 din 30.01.2018 aprobare plan integritate  Vizualizare

– Dispozitia nr. 13 din 30.01.2018 – Anexa Plan integritate Vizualizare

– Dispozitia nr. 14 din 30.01.2018 consilier etic  Vizualizare