Regulament de organizare si functionare

Organigrama: click aici

2021

  • Dispozitie nr. 202 din 28.12.2021 – Regulamentul de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Nicolae Bălcescu  Vizualizare
  • H.C.L. nr. 63 din 28.05.2021 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din R.O.F. Vizualizare
  • Regulament de organizare si funtionare a aparatului de specialitate al primarului aprobat prin HCL nr. 39 din 16.03.2021  Vizualizare
  • HCL nr. 27 din 02.03.2021 noul Regulament de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului com. Nicolae Balcescu  Vizualizare
  • HCL nr. 25 din 19.02.2021 privind Codul etic si de integritate al funtionarilor publici si al personalului din cadrul Primariei comunei Nicolae Balcescu  Vizualizare

2019

  • Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului, anexa la dispozitia nr. 126 / 14.11.2019 Vizualizare
  • HCL nr. 48 din 20.11.2019 Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Nicolae Balcescu, Jud. Calarasi  Vizualizare

2016

  • HCL nr. 37 din 22.12.2016 si anexa privind aprobarea ROF a aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu Vizualizare
  • HCL nr. 29 din 08.06.2016 si anexa privind aprobarea ROF a Consiliului Local al comunei Nicolae Balcescu  Vizualizare

2011

  • Dispozitia nr. 171 din 16.08.2011 si anexa privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu Vizualizare