Situatii de urgenta / SVSU

FIŞA LOCALITĂŢII Actualizata anul 2017: click aici

LOCALITATE

Comuna Nicolae Balcescu, jud. Calarasi, tel.024.53.44.11
Fax. 0242.53.44.11, adresa e-mail: nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

Sat  Nicolae Balcescu, com Nicolae Balcescu, judetul Calarasi,Strada Principele Mihai 37A

ADRESA SEDIULUI
PRIMĂRIEI

Sat  Nicolae Balcescu, com Nicolae Balcescu, judetul Calarasi,Strada Principele Mihai 37A

OPERATORI

ECONOMICI/INSTITUŢII

ÎN SUBORDINE

Biblioteca Nicolae Balcescu
Dispensarul veterinar Nicolae Balcescu
SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU,
BISERICA DIN SATUL N.BALCESCU
SCOALA GENERALA CU CLASELE I-IV FANTANA DOAMNEI;
BISERICA DIN SATELE F.DOAMNEI SI PAICU;
GRADINITA DIN SATUL N.BALCESCU

PRIMAR

GIUREA CONSTANTIN
Telefon serviciu    : 0242. 53.44.11
Telefon domiciliu :  0744.320.292

SECRETAR

VOICU ECATERINA
Telefon serviciu    : 0242. 53.44.11
Telefon domiciliu :  0745.084.294 

Şef S.V.S.U.

MIHAI VIOREL
Telefon serviciu    : 0242. 53.44.11
Telefon domiciliu :  0729.958.969

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR / INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

–––-

 1.Date generale privind localitatea:

Populaţia 

Nr. locuitori

Comuna Nicolae Balcescu

                           1.720 locuitori

Suprafaţa totală

                                 3.482 ha

– in intravilan

                                    235 ha

-in exravilan

                                 3.247 ha

2. Operatori economici/instituţii publice în subordine

Denumire

Domeniul de activitate

Riscuri specifice

Sediul Primăriei

Administraţie publică

Cutremur, inundaţii, accident nuclear, incendii în masă, risc epidemiologic, risc epizootic

Bibliotecă

Cultură

Cutremur, inundaţii, accident nuclear, incendii în masă, risc epidemiologic, risc epizootic

 3.Tipuri de riscuri specifice:

A. Riscuri naturale:

Da

Nu

Detalii

-fenomene meteorologice periculoase. 

X

 

Unitate administrativ teritorială situată în zonă de risc faţă de fenomenul de secetă. În anul 2016 nu s-au înregistrat pagube datorate fenomenului de secetă.

Unitate administrativ teritorială potenţial afectată de căderilor abundente de precipitaţii.

-alunecari de teren

 

X

Nu este cazul

-incendii de pădure.

 

X

Nu este cazul

-avalanşe

 

X

Nu este cazul

-fenomene distructive de origine geologică

X

 

Unitate administrativ teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate egală cu VII pe scara MSK.

B. Riscuri tehnologice:

 

 

 

-accidente, avarii, incendii şi explozii

 

X

Nu este cazul.

-poluare ape

 

X

Nu este cazul.

-prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări

 

 

X

Nu este cazul.

-avarii la utilităţile publice

X

 

Unitate administrativ teritorială dependentă de două sisteme centralizate de utilităţi publice (alimentare cu apă şi energie electrică ). În anul 2016 nu au fost înregistrate avarii la sistemele de utilităţi publice.

-muniţie neexplodată

X

 

Nu este cazul

C. Riscuri biologice:

 

 

 

-îmbolnăviri în masă

 

 

 

-epidemii

X

 

Unitate administrativ teritorială cu risc mediu de expunere epidemiologică. În anul 2016 nu au fost înregistrate epidemii.

-epizootii/zoonoze

X

 

Unitate administrativ teritorială cu risc mediu de expunere epizootică. În anul 2016 nu au fost înregistrate epizootii.

D. Incendii şi explozii:

 

X

 

Au fost inregistrate 3 incendii in anul 2016, arderi de vegetatie uscata.

E. Risc nuclear:

 

 

X

Unitate administrativ teritorială nu este situată în zona de planificare la urgenţă nucleară.

F. Risc chimic

X

 

Exista risc chimic pe timpul transportului de substante periculoase pe autostrada ,,A2” si pe calea ferata care traverseaza comuna.

4. Sistemul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă

Constituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

A fost emisa dispoziţia de modificare  a  membrilor din cadrul CLSU nr.45/28.02.2017 si COAT, nr. 45/28.02.2017

 

Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă.

Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atribuţiile funcţionale si dotarea CLSU, a fost întocmit, aprobat prin hotărârea nr. 1 din 2005 si avizat de către prefectul judeţului Călăraşi. Atribuţiile funcţionale sunt cuprinse în capitolul IV din Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Organizarea pregătirii pentru intervenţie

A fost infiintat S.V.S.U., categoria IV prin Hotararea Consiliului Local nr.26/.30.09.2005, apoi s-a emis Hotararea Consiliului Local nr.19/19.07.2007 de trecere si infiintare a S.V.S.U. de la categoria IV-a la categoria I.

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al SVSU prin Hotararea Consiliului Local nr. 27/30.09.2005.

A fost numit in functia de sef S.V.S.U., dl

MIHAI VIOREL.

Nivelul de pregătire al personalului

Personalul primăriei şi al S.V.S.U. a fost instruit în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Asigurarea înştiinţării şi alarmării

Insiintarea membrilor C.L.S.U., C.O.A.T si S.V.S.U, se realizeaza prin telefoanele fixe si mobile existente la primarie cat si  pe cele personale

– centrala telefonică nr.

– tipul

– nr. abonaţi

– telefon primărie

0242.53.44.11

– telefon post poliţie

0242.31.39.22

– fax

0242.53.44.11

– radioreceptor

NU

– sirenă electrică

 1 sirena electrica de 3 kw, la sediul primariei

– clopote biserici

3 clopote ale bisericilor din comună.

Asigurarea protecţiei prin adăpostire

– nr. subsoluri,pivniţe,crame

– suprafaţa (mp)

– nr. construcţii noi prevăzute cu adăpost

– suprafaţa (mp)

Adăposturi de protecţie civilă, din care:

-cu sisteme de filtroventilaţie

-fără sisteme de filtroventilaţie

Asigurarea protecţiei N.B.C.

 

-existenţa mijloacelor de protecţie individuală

-nr.măşti contra gazelor

10 masti contra gazelor

-nr. complete de protecţie

Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară

 

– nr. C.M.I.

1

– nr. cadre medii

1

– nr. medici

1- dr.Alina Ghenoiu

– nr. dispensare sanitar-veterinare

1

– nr. medici veterinari

1

– nr. tehnicieni

1

– nr. laboratoare medicale

– nr. laboratoare sanitar-veterinare

Asigurarea actiunilor de evacuare

Au fost identificate spatiile de cazare, s-au stabilit taberele pentru evacuati.

Logistica acţiunilor de intervenţie

Este asigurat de echipa specializata pentru logistica infiintata in cadrul S.V.S.U. din subordinea Consiliului Local

5 lopeti, 5 tarnacoape, 6 galati, 1 autoturism DACIA.

Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă

A fost intocmit si inaintat la SGA Calarasi planul de aparare impotriva inundatiilor si avizat de acesta.

Au fost intocmite planurile de protectie si interventie pentru celelalte tipuri de riscuri identificate la nivelul localitatii.

5. Alimentarea cu apă:

Necesarul de apă

Rezerva de apă de incendiu asigurată

Hidranţi exteriori

3

         -în funcţiune

3

         -dezafectaţi

         -defecţi

Rampe de alimentare la surse naturale

1 amenajate de primarie la balta Fantana Doamnei

         -in funcţiune

1

         -dezafectate

0

         -defecte

0

 6. Organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă:

Notificare

Se realizează telefonic la sediu primariei.

Înştiinţarea şi pregătirea pentru intervenţie

Se realizează prin intermediul curierul din echipa de transmisiuni alarmare  si al telefonelor mobile.

Amplasarea locului de conducere

(se indica subsolul clădirii unde se află sau se va amenaja)

Sediul primariei Comunei Nicolae Balcescu, deorece la nivelul localitatii nu exista nici un adapost de protectie civila sau subsol care poate fi amenajat ca punct de comanda.

Alarmarea populatiei din zona de pericol

Alarmarea populatiei este stabila prin Regulamentul de organizare al SVSU si se realizeaza prin intermediul  sirenei de alarmare in incinta  primariei si prin intermediul clopotelor celor 3 parohii.

Măsuri de intervenţie operativă

Conform planurilor intocmite.

Conducerea acţiunilor de intervenţie

Conducerea acţiunilor de intervenţie se execută de către preşedintele CLSU, iar în teren, de către şeful S.V.S.U. şi şeful C.O.A.T.

Forte si mijloace

SVSU al localitatii , COAT, operatori economici din unitatea administrativa a caror administratori fac parte din  CLSU

–          politia locala

–          sectia de pompieri militari Lehliu-Gara

Cooperarea cu alte forţe specializate

 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, I.P.J. Calarasi, I.J.J. Calarasi, I.J.S.U. Calarasi , A.P.M. Calarasi si Regionala C.F.Constanta.

7. Sisteme de anunţare alarmare

Număr total:

1

Pe categorii

1 sirenă electrică de 3 kw, 3 clopote, 3 telefoane mobile.

În funcţiune

toate

Dezafectate

Defecte

8. Căi de acces:

Localizare

Situatia existenta

 Nicolae Balcescu

Buna.-D.J. 305 tranverseaza satul, celelalte cai adiacente si tranversale sunt partial pietruite, astfel pe timp de ploaie si precipitatii sub forma de zapada devin greu practicabile.Nu sunt drumuri in lucru sau blocate.

Paicu

 

 

 

 

Fantana Doamnei

Buna. -D.J.  305 tranverseaza satul, celelalte cai adiacente si transversale sunt partial pietruite, astfel   pe timp de ploaie si precipitatii sub forma de zapada devin greu practicabile.Nu sunt drumuri in lucru sau blocate

Buna.- D.J.  305 tranverseaza satul, in partea de nord-est, celelalte cai adiacente si transversale sunt partial pietruite, astfel pe timp de ploaie si precipitatii sub forma de zapada devin greu practicabile.

Nu sunt drumuri in lucru sau blocate.

 9.  Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

9.a. Date generale

Categoria

I

Autospecilala /utilaj de stingere

(tip/număr pentru fiecare tip)

0

Personal angajat

(număr/dacă are certificat de formare/evaluare)

A fost emisă dispoziţia primarului nr. 45/28/03.2016 de numire a domnului Mihai Viorel în funcţia de şef S.V.S.U.

Personal voluntar

(număr/dacă are certificat de formare/evaluare)

29

 

Numărul specialiştilor pentru activitatea de prevenire

4

9. b.  -Componenţa preventivă din serviciul voluntar de urgenţă:

Pregătirea personalului

Plan de pregatire al S.V.S.U.

Număr controale efectuate

Prevenire:

Pana la data controlului au fost executate 152 controale la gospodariile cu cetatenesti si au fost efectuate activitati de prevenire pentru 167 persoane,s-au efectuat un numr de 10 note de control la operatorii economici de pe raza localiattii .Au fost intocmite  afisate si inmanate cetatenilor 20 materiale caracter preventiv referitoare la:

–          masuri de  prevenire a incendiilor in perioada sezonului rece la gospodariile si anexele cetatenilor pentru reducerea riscurilor dezastrelor naturale.

–          respectarea masurilor  de prevenire a incendiilor in perioada igienizarilor de primavara la gospodariile si anexele cetatenilor.

–          Masuri de aparare impotriva incendiilor in perioada manifestarilor religioase cu public numeros.

 Pe timpul controlului au fost desfasurate, impreuna cu seful S.V.S.U., 1 control la institutiile subordonate Consiliului Local,  Biblioteca comunala a localitatii.

Protectie

In  anul 2016 pe raza unitatii administrativ teritoriale  s-au inregistrat 3 incendii de vegetatie   uscata

Numar sancţiuni aplicate

Nu au fost aplicate

Organizarea la nivelul localităţii a urmatoarelor activităţi:

Informare preventiva la gospodariile populatiei privind masurile de aparare impotriva incendiilor in perioada anotimpului rece si masuri de aparare impotriva incendiilor  privind folosirea focului deschis pentru igienizare, prin arderea deşeurilor şi resturilor vegetale adunate peste iarnă. A fost executată o activitate de informare preventivă fiind prezentate materiale referitoare le igienizarea de primăvară, prevenirea incendiilor la dependinţele şi anexele gospodăreşti şi modul de depozitare a plantelor furajere. Afost organizata activitatea de prevenire –Campania ,,F.O.C’’flacarile omoara copii prin actiuni de prevenire si informare cu privire la riscurile de incendiu prin lasara nesuprevegheata a copiilor in gospodarii.

– lucrul cu foc deschis,

Dispozitia nr.41/01.04.2009

– depozitarea şi evacuarea deşeurilor şi reziduurilor combustibile

Dispozitia nr.41/01.04.2009

– lucrările premergătoare şi pe timpul sezonului rece

Dispozitia nr.41/01.04.2009

– lucrările premergatoare şi pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

Dispozitia nr.41.01.04.2009

                                                                                                      Intocmit

           Data                                                                                 Sef S.V.S.U.
          08.03.2017                                                                         Mihai Viorel

Viceprimar

Danila Gheorghe