Legislație (organizarea și funcționarea instituției)

PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, Cod fiscal: 3966338, Email:nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro,
Str. Principele Mihai , nr. 37A , cod postal: 917190 , tel / fax: 0242534411

OPIS LEGISLATIV
acte normative ce privesc organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primariei comunei Nicolae Balcescu – 14.04.2021: click aici

 LEGI

Nr. crt.  /  Numarul actului  / Denumirea actului normativ

 1. Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ –  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 2. Legea nr. 544/2001 Legea privind eliberarea accesului la elementul de interes public, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 3. Legea nr. 52/2003 Legea privind transparența decizională în administrația publică- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 4. Legea 27/2002 Legea privind reglementarea activităților de soluționare a petiționarilor – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 5. Legea nr.273 / 2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 6. Legea nr.500 / 2002 Legea privind finantele publice- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 7. Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificări șicompletate ulterioare legislației.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 8. Legea nr. 21/1991 Legea cetățeniei române, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 9. Legea nr. 50/1991 Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 10. Legea nr. 193/2019 De modificare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor legislației.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 11. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 12. Legea nr. 85/1992 Legea vânzării locuințelor construite din fondurile statului- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 13. Legea nr. 33/1994 Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 14. Legea nr. 112/1995 Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 15. Legea 44/1994 Legea privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 16. Legea nr. 137/1995 Legea privind protecția mediului, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 17. Legea nr. 114/1996 Legea locuinței, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 18. Legea nr. 119/1996 Legea cu privire la actele de stare civilă cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 19. Legea nr. 61 la / 199 de 3 Legea privind alocația de stat pentru copii- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 20. Legea nr. 213/1998 Legea  privind proprietatea pu blică și regimul juridic la acesteia, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 21. Legea nr. 17/2000 Legea privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 22. Legea nr. 10/2001 Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 23. Legea nr. 350/2001 Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 24. Legea nr. 550/2002 Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului, precum și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificări și completări ulterioare legislației.just. ro ›Public› DetaliiDocument
 25. Legea nr. 15/2003 Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 26. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificări și completări ulterioare legislației.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 27. Legea nr. 571/2003 Legea privind Codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare legislației.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 28. Legea nr. 341/2004 Legea privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 29. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 Legea privind achizitii publice- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 30. Legea nr. 481/2004 Legea privind protecția civilă, republicată- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 31. Legea nr. 85/2006 Legea privind procedura insolvenței, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 32. Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 33. Legea 416/2001 Legea  privind venitul minim garantat- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 34. Legea 277/2010 Legea privind alocatia pentru sprijin familial- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 35. Legea 248/2015 Legea privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 36. Legea 292/2011 Legea asistent social – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 37. Legea 272/2004 Legea privind protecția și drepturile copilului- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 38. Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 39. Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 40. Legea 373/2013 Legea apiculturii- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 41. Legea 145/2014 Legea pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 42. Legea 72/2002 Legea zootehniei, republicata- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 43. Legea 205/2004 Legea privind protectia animalelor, republicata- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 44. Legea 28/2008 Legea înregistrului agricol- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 45. Legea 42/2004 Legea privind organizarea activităților sanitare-veterinare pentru siguranța alimentelor-
 46. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale, republicata- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 47. Legea 190/2018 Legea privind punerea în aplicare a Regulamentului UE privind promovarea liberei circulații a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 48. Legea 10/1995 LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (* republicată *) privind calitatea în construcții legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 49. Legea 7/2020 LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea  Legii nr. 10/1995  privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea  Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 50. Legea 98/2016 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 51. LEGE Nr. 14/2020 LEGE Nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 52. LEGE Nr.47 / 2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument ›224689
 53. LEGE Nr. 55/2020 LEGE Nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 54. LEGE Nr.84 / 2020 LEGE Nr.84 / 2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administrative publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 55. LEGE Nr. 87/2020 LEGE Nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 56. LEGE Nr. 129/2020 LEGE Nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 57. LEGE Nr. 145/2020 LEGE Nr. 145/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 58. LEGE Nr. 148/2020 LEGE Nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind  achizitii publice   legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 59. LEGE Nr. 191/2020 LEGE Nr. 191/2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 60. LEGE Nr. 193/2020 LEGE Nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 61. LEGE Nr. 203/2020 LEGE Nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 62. LEGE Nr. 206/2020 LEGE Nr. 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis
 63. LEGE Nr. 231/2020 LEGE Nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 64. LEGE Nr. 237/2020 LEGE Nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis› 232715
 65. LEGE Nr. 268/2020 LEGE Nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare a nivelului administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 66. LEGE Nr.286 / 2020 LEGE Nr.286 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument
 67. LEGE Nr.287 / 2020 LEGE Nr.287 / 2020 privind stabilirea unor masuri de aplicare a dispozitivelor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea .si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

HOTARARI DE GUVERN (HG)

68

HG nr. 273/1994

 Hotarare de Guvern privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

69

HG nr. 925/1995

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

70

HG nr. 20/1996

Hotarare de Guvern privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

71

H. G. nr. 525/1996

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

72

HG nr. 1275/2000

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

73

HG nr. 661/2001

Hotarare de Guvern privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

74

HG nr. 250/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989 – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

75

 

HG nr.1632 / 2009

Hotarare de Guvern privind înregistrarea agriculturii pentru perioada 2010-2014- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

76

HG .64 / 2011

 Norme metodologice de aplicare a Lg.119 / 1996- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

77

Hotararea 395/2018

– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din  Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

 

ORDONANȚE

 

78

OUG nr. 57 / 03.07.2019

Noul cod administrativ – legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis

79

OUG nr. 93/2016

Lege pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordurilor unor beneficii de asistenta sociala, precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis

80

OUG70 / 2011

Legea privind masurile de protecție socială în perioada sezonului rece-   legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

81

OUG nr. 195/2005

Legea privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

82

OG nr. 20/1994

Legea privind măsurile pentru reducerea riscului seismic la construcții existente, republicată- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

83

OG nr. 119/1999

Legea privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

84

OG nr. 2/2001

Legea privind regimul juridic la contravenții, cu modificări și completări ulterioare legislației.just.ro ›Public› DetaliiDocument

85

Ordonanța nr. 27/2002

Legea privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

86

OG nr. 41/2003

Legea privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numărului persoanelor fizice, cu modificări și completări ulterioare- legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

87

Ord. 839/2009

actualizat

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru  aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a  Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

88

ORD. MILITARA Nr.2 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.2 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumen

89

ORD. MILITARA Nr.3 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.3 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

90

ORD. MILITARA Nr.4 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.4 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

91

ORD. MILITARA Nr. 7/2020

ORDONANTA MILITARA Nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

92

ORD. MILITARA Nr.8 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.8 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

93

ORD. MILITARA Nr. 9/2020

ORDONANTA MILITARA Nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

94

ORD. MILITARA Nr.10 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.10 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

95

ORD.MILITARA Nr.11 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.11 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

96

ORD. MILITARA Nr.12 / 2020

ORDONANTA MILITARA Nr.12 / 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

97

ORDONANTA DE URGENTA Nr.2 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.2 / 2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. Am pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția promovării drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro ›Public› 222308

98

ORDONANTA DE URGENTA Nr.22 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.22 / 2020 privind recensamântul general agricol din România runda 2020 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

99

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 30/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor masuri în domeniul protecției sociale în contextul situat epidemiologic determinat de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

100

ORDONANTA DE URGENTA Nr.35 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.35 / 2020 privind modalitatea de emisie și prelungirea valabilităților voucherelor de vacanță, în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

101

ORDONANTA DE URGENTA Nr.37 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.37 / 2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

102

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 38/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

103

ORDONANTA DE URGENTA Nr.53 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.53 / 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

104

ORDONANTA DE URGENTA Nr.59 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.59 / 2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

105

ORDONANTA DE URGENTA Nr.61 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.61 / 2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

106

ORDONANTA DE URGENTA Nr.73 / 2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr.73 / 2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

107

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

108

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

109

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

110

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr.133 / 2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie .just.ro ›DetaliiDocument

111

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 140/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

112

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148/2020 pentru instituția unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectează de secetă pedologică legislație.just.ro ›DetaliiDocument

113

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protecție socială în perioadele sezonului rece legislatie.just.ro ›DetaliiDocumentAfis

114

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 220/2020

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative legislatie.just.ro ›DetaliiDocument

 

  REGULAMENTE

115

Regulamentul UE nr. 671/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016

Regulament privind promovarea liberei circulații a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană- https://www.dataprotection.ro ›servlet 

 

CODURI

 

116

Legea 135/2010

Codul de procedura penala- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

117

Legea 134/2010

Codul de procedura civila- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

118

10.05.1887 actualizat

Codul comercial- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

119

Legea 2017/2015

Codul de procedura fiscala- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

 120. CONSTITUTIA ROMANIEIlegislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocumentAfis

 

HOTARARI DE GUVERN (H.G.)

48 

HG nr. 273/1994

 Hotarare de Guvern privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificări și completări ulterioare-  legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

49

HG nr. 925/1995

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor-  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

50

HG nr. 20/1996

Hotarare de Guvern privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată-  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

51

HG nr. 525/1996

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentuluigeneral de urbanism, republicată-  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

52

HG nr. 1275/2000

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare dupăvederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificări și completări ulterioare-  legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

53

HG nr. 661/2001

Hotarare de Guvern privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificări și completări ulterioare-  legislație.just.ro ›Public› DetaliiDocument

54

HG nr. 250/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989 –  legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

55

 

HG nr.1632 / 2009

Hotarare de Guvern privind înregistrarea agriculturii pentru perioada 2010-2014- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

56

HG .64 / 2011

 Norme metodologice de aplicare a Lg.119 / 1996- legislatie.just.ro ›Public› DetaliiDocument

ORDONANTE (DE URGENTA) ALE GUVERNULUI (O.G si O.U.G.)

57  

O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019

Noul cod administrativ – legislatie.just.ro› Public › DetaliiDocumentAfis

58

O. U. G. nr. 93/2016

Lege pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

59

O.U.G.70/2011

Lege privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

60

O.U.G. nr. 195/2005

Lege privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

61

O.G. nr. 20/1994

Lege privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

62

O.G. nr. 119/1999

Lege privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,republicată, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro
› Public › DetaliiDocument

63

O.G. nr. 2/2001

Lege privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

64

Ordonanţa nr. 27/2002

Lege privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

65

O.G. nr. 41/2003

Lege privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

REGULAMENTE

 66 

Regulamentul UE nr. 671/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016

Regulament privind promovarea liberei
circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana
– https://www.dataprotection.ro › servlet 

CODURI

 66 

Legea 135/2010

Codul de procedura penala- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

67

Legea 134/2010

Codul de procedura civila– legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

68

10.05.1887 actualizat

Codul comercial– legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

69

Legea 2017/2015

Codul de procedura fiscala– legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 1. CONSTITUTIA ROMANIEI – legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana cu link aici https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri…32016R1191&from=LT
– Constituţia României, republicată; click aici 
– Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
– Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; click aici
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; click aici 
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice click aici 
– Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; click aici 
– Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului; click aici
– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; click aici
– Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; click aici 
– Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; click aici 
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; click aici 
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;click aici 
– Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; click aici 
– Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali click aici 
– Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; click aici 
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; click aici 
– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; click aici 
– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; click aici
– Legea 416/2001privind venitul minim garantat; click aici 
– Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial; click aici
– Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; click aici 
– Legea 292/2011-legea asistentei sociale; click aici
– Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; click aici
– H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; click aici
– H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; click aici 
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; 
– H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare click aici 
– O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; click aici 
– O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; click aici 
– O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare click aici 
– Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală click aici 
– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare; click aici 
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
– Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019). click aici 
– Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019). click aici