Registrul istoric

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI NICOLAE BALCESCU JUDETUL CALARASI

ISTORIC AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII  DE  URGENTA AL COMUNEI NICOLAE BALCESCU JUDETUL CALARASI

      Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Nicolae Balcescu a fost oraganizat si infiintat, la nivelul localitatii Nicolae Balcescu, avand in vedere dispozitiile O.M.A.I. 718/30.06.2005 privind structura organizatorica si dotarea Serviciilor Volunatre pentru Situatii de Urgenta, avand, de asemenea, in vedere, dispozitiile art.25 din Legea nr.481/2004, privind protectia civila,cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul art.38lit.,,k’’si ,,n’’ si art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,prin Hotararea Consiliului Local nr 26 din 30.09.2005.

       Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.27 din 30.06.2005.

       De la infiintarea Serviciului  Voluntar pentru Situatii de Urgenta pana in prezent nu au existat situatii de urgenta deosebite la nivelul localiattii Nicolea Balcescu,care sa necesite interventia acestuia.

      In conformitate cu prevederile art.32,alin.5 din Legea nr.307/2006,O.M.A.I.718/2005  modificat cu O.M.I.R.A.195/2007 privind structura oragnizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta si in conformitate cu avizul I.S.U. Calarasi nr.351715/25.06.2007,s-a emis ,de catre Consiliul Local al comunei Nicolae Balcescu,Hotararea nr.19 din data de 19. 07.2007 prin care se revoca art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.26 din 30.09.2005 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,in care se pervedea incadrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii la categoria a-IV-a in care se prevedea obligatoriu autospeciala de stins incendii,hotarare care incadreaza Serviciul Voluntar al localitatii Nicolae Blacescu ca serviciu de categoria I,conform prevederilor legale mentionate mai sus si avizului I.S.U. Calarasi.

         Conform actelor normative care reglementeaza activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta precum si a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia,structura acestuia este urmatoarea:un sef serviciu  numit prin Dispozitia nr.140 din data de 11.10.2005 si responsabil cu protectia civila numit prin Dispozitia nr.115 din data de 02.09.2005,un compartiment de prevenire si o formatie de interventie avand in structura 8 echipe specializate pe domenii de activitate in cazul aparitiei unei situatii de urgenta pe raza localitatii,acestea fiind structuri aprobate prin Hotararea Consiliului Local mentionata mai sus,respectiv Hotararea nr.19/19.07.2007.

           PRIMAR, CONSTANTIN GIUREA                                                    SEF S.V.S.U, FLORIAN NEACSU