Asistenta sociala


- Anunt nr. 3426 din 09.10.2020 In atentia persoanelor care doresc sa devina asistenti maternali profesionisti Vizualizare

Acordare tichete sociale pe suport electronic - OUG 133 din 2020: click aici si Cerere tip pentru acordare tichete sociale pe suport electronic - OUG 133 din 2020: click aici

INFORMATII PRIVIND ALOCATIA DE STAT in formapdf inteligent

CONDITII SI ACTE NECESARE ACORDARII INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI STIMULENTULUI DE INSERTIE in formapdf inteligent

CONDITII SI ACTE NECESARE ACORDARII TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA Legea nr. 248/2015 in formapdf inteligent

CONDITII SI ACTE NECESARE ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA
LOCUINTEI (O.U.G.70/2011, modificata de O.U.G.93/2016) in formapdf inteligent

CONDITII SI ACTE NECESARE ACORDARII ALOCATIEI PENTRU SPRIJIN FAMILIAL
(Legea 277/2010, modificata de O.U.G. 93/2016) in formapdf inteligent

- CONDITII SI ACTE NECESARE ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL (Legea 416/2001-modificata de OUG 93/2016)  in formapdf inteligent
- LISTA BUNURILOR CARE EXCLUD ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL in formapdf inteligent