Fisa serviciului

Judetul Calarasi

Comuna  Nicoale Balcescu                                                   Anexă la adresa nr. 787883 din 23.09.2011

                                            

                               Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

din localitatea Nicolae Balcescu

FOTO REMIZA*

 

CATEGORIA

                             Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta categoria I

 

DATE DE CONTACT

Adresa

Telefon

E-mail

Com. N.Balcescu,

Jud.Calarasi

             242/534411

primarianicolaebalcescu@yahoo.com

 

                                               ORGANIGRAMA  S.V.S.U. NICOLAE BALCESCU                                                                                            

Serviciul Voluntar pentru ------ I.Compartiment de prevenire

Situatii de Urgenta

                                   ------ 2.Echipe specializate           1---- Incendii

                                                                                    2---- Instiintare-alarmare

                                                                                    3---- Cercetare cautare

                                                                                    4---- Deblocare-salvare

                                                                                    5----Sanitara (salvare si primajutor 

                                                                                                       sanitar - veterinara)                                                                                                                                                             

                                                                                    6 ----Evacuare

                                                                                    7----Suport logistic 

 

DOTARE*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *NOTA:Nu se pot excuta operatiuni foto datorita lipsei bazei materiale respectiv mijloacelor necesare de fotografiat si a  aparaturii necesare executarii acestei activitati.

                     Primar,                                                                         Sef S.V.S.U.,

            Consatntin Giurea                                                                  Florian Neacsu          


ADRESA TABEL MEMBRI S.V.S.U. MODIFICAT CONF HOT.27.30.09.2011: click aici     

TABEL PERSONAL S.U.V. actualizat 2011: click aici