Plan urbanistic general

  • Anunț de interes public nr. 3398 din 17.08.2023 – Proiect Elaborare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism aferent pentru Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Călărași Vizualizare